Toyota jest w trakcie wprowadzania w życie opracowywanej przez 3 lata Nowej Architektury Globalnej (TNGA), czyli nowej filozofii projektowania i produkcji samochodów. Zmiany obejmą wszystkie aspekty funkcjonowania japońskiego producenta, łącznie z nowym podejściem do konstruowania fabryk. Niedługo w polskich salonach pojawi się pierwszy model zbudowany według założeń TNGA – Toyota Prius.

Toyota jest znana na całym świecie ze swojego Systemu Produkcji, który wykładany jest na uczelniach i który uratował przed poważnymi kłopotami lub nawet bankructwem już niejedną firmę. Większość producentów samochodów w taki czy inny sposób zaadaptowało sposoby organizacji produkcji, projektowania i zarządzania wypracowane przez Toyotę. Zgodnie z zasadą Kaizen japońska firma metodą drobnych kroków stale udoskonala te procesy.

Pomimo tych sukcesów, potwierdzonych pozycją największego producenta samochodów na świecie, kilka lat temu japońska firma zdecydowała się na przeorganizowanie swojego Systemu Produkcji całkowicie od podstaw. Intensywne planowanie trwało 3 lata i na początku 2015 roku Akio Toyoda ogłosił rozpoczęcie wdrażania nowej architektury i organizacji produkcji o nazwie Toyota New Global Architecture (TNGA). Zmiany dotyczą w zasadzie wszystkich płaszczyzn działania firmy – od procesu projektowania aut przez konstruowanie linii produkcyjnych i fabryk po globalne podejście do części i podzespołów w taki sposób, żeby poszczególne elementy były jak najbardziej uniwersalne i pasowały do maksymalnie wielu modeli. Nowe podejście zakłada niespotykany dotąd stopień elastyczności i uniwersalności, który wynosi na nowy poziom i tak już podziwiany i naśladowany na całym świecie System Produkcji Toyoty.

Fabryki nowej generacji
Tradycyjne fabryki to wielkie struktury pełne ciężkiego sprzętu. Są drogie w budowie i utrzymaniu, dlatego aby ich praca była opłacalna, trzeba stale wykorzystywać co najmniej 75% ich możliwości produkcji. Maszyny są zazwyczaj na tyle drogie, że muszą pracować przez co najmniej 10 lat, aby inwestycja w nie się zwróciła.

Fabryki nowej generacji zaprojektowane według nowej architektury Toyoty to proste, stosunkowo niewielkie, jednokondygnacyjne konstrukcje. Będą tańsze w budowie i w utrzymaniu, m.in. dzięki zużyciu mniejszej ilości prądu, wody i ciepła niż tradycyjne fabryki. Sprzęt na liniach produkcyjnych będzie kompaktowy i niewysoki, dzięki temu będzie można w większym stopniu korzystać z naturalnego światła.

Modułowe linie produkcyjne
Bazując na najważniejszych osiągnięciach swojego słynnego Systemu Produkcji, Toyota opracowała od nowa konstrukcje linii produkcyjnych. Ich modułowa struktura pozwoli szybciej dostosowywać je do zmieniających się modeli oraz łatwiej wprowadzać nowe technologie. Przenośnik taśmowy będzie umocowany bezpośrednio na podłodze i podzielony na segmenty. Można będzie go dowolnie wydłużać lub skracać, po prostu dodając lub odłączając modułowe fragmenty.

Mobilne maszyny produkcyjne
Linie produkcyjne o elastycznej długości służą temu, aby można było łatwo dokładać lub odejmować maszyny produkcyjne. Sprzęt nowej generacji będzie poruszał się na rolkach, nie będzie mocowany na stałe do podłogi. Taka elastyczność pozwoli na częste aktualizowanie wersji modeli i dodawanie nowych elementów wyposażenia.

Mniejsze i wydajniejsze boksy lakiernicze
Toyota wprowadziła nowy pomysł na linie lakiernicze. Współczesne lakiernie o przepustowości 50 tys. samochodów rocznie to ogromne budowle o 10 m wysokości i 187 m długości. Toyota zmniejszyła lakiernię do 6,5 m wysokości i 149 m długości, a dodatkowo wyposażyła ją w system wychwytywania i zbierania rozpryskującego się w powietrzu lakieru. Nowa lakiernia będzie dzięki temu czystsza, oszczędniejsza i bardziej ekologiczna.

Laserowe spawanie styków (LSW)
Technika laserowa zastąpi tradycyjne spawanie, przynosząc ogromną oszczędność czasu. Wykonanie jednego spawu standardową metodą trwa 2-2,5 s, natomiast spaw laserowy zajmuje tylko od 0,3 do 1 s. Laser zapewnia dużo większą wytrzymałość spoin i może obrabiać zarówno stal, jak i aluminium.

Deski rozdzielcze produkowane metodą wylewania
Takie deski rozdzielcze mają najwyższą jakość, jednak są drogie w produkcji. Inżynierowie Toyoty opracowali nową prostą maszynę odlewniczą, która jest o 60% mniejsza, zużywa o 30% mniej energii i obniża koszty o 20%.

Zderzaki na zamówienie
Nowa maszyna odlewnicza pozwala na tak szybką wymianę narzędzi, że zderzaki mogą być produkowane w krótkich seriach, jak tylko przyjdzie zamówienie z montowni danego modelu. Dzięki temu fabryki będą wykorzystywały mniejszą przestrzeń magazynową.

System odzyskiwania ciepła
Toyota opracowała nowy system chemicznego magazynowania energii termicznej, oparty na związkach magnezu, który odzyskuje i przechowuje tracone ciepło. To pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla ze spalanego gazu o 15%.

Energia słoneczna
Panele fotowoltaiczne zamontowane w fabrykach będą służyły zarówno do wytwarzania energii elektrycznej, jak i do podgrzewania wody. To znacząco obniży zapotrzebowanie fabryk na prąd z zewnętrznych źródeł i zmniejszy ich wpływ na środowisko.

Wykorzystanie zużytych baterii hybrydowych
Toyota prowadzi dwutorową politykę względem zużytych baterii hybrydowych. Akumulatory zbyt słabe, by pracować w samochodzie, mają jeszcze wystarczającą pojemność, żeby służyć do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Dopiero całkowicie wyeksploatowane ogniwa firma poddaje recyclingowi. Takie magazyny energii służą już m.in. w Parku Narodowym Yellowstone, a teraz znajdą także zastosowanie w nowych fabrykach koncernu.

Grupowanie bliźniaczych modeli
Toyota przenosi produkcję modeli, aby zgrupować podobne auta w tych samych fabrykach. Dzięki temu zwiększa się uniwersalność modułowych linii produkcyjnych i upraszcza logistyka. Wskaźnik średniego wykorzystania linii produkcyjnej w koncernie wzrósł z 70 procent w 2009 roku do ponad 90 procent obecnie. Różne modele podobnej wielkości będą dzieliły wspólne platformy i komponenty, co skróci czas projektowania nowych modeli i zmniejszy jego koszty o co najmniej 20%.

Wdrożenie TNGA sprawi, że budowa fabryk i przygotowywanie linii produkcyjnych będzie szybsze i tańsze, zarządzanie częściami będzie prostsze i pozwoli uwolnić przestrzeń magazynową, a samochody będą powstawały szybciej, zarówno na etapie projektowania, jak i na taśmie produkcyjnej. To pozwoli nie tylko na częstsze odświeżanie modeli i wprowadzanie nowych generacji, ale nawet umożliwi realizowanie zamówień klientów dotyczących wersji wyposażenia od razu na taśmie produkcyjnej czy ułatwi produkcję edycji specjalnych.

Obecnie znamy 2 modele zbudowane według nowej koncepcji – są to Prius, który już zadebiutował w Japonii, a w Polsce pojawi się w pierwszym kwartale tego roku, oraz hybrydowy crossover C-HR, który także trafi do salonów w najbliższych miesiącach. W ciągu kilku lat Toyota zamierza wprowadzić TNGA do połowy swoich modeli na całym świecie.

 

Źródło: http://blog.toyota.co.uk