Programy prowadzone we współpracy z ośmioma ośrodkami naukowymi obejmować będą zagadnienia związane z automatycznym prowadzeniem pojazdów, systemami bezpieczeństwa czynnego, interakcjami człowieka z samochodem i pojazdów działających w sieci.

Działające od 2011 roku centrum wspólnych badań nad bezpieczeństwem Toyota CSRC (Collaborative Safety Research Center) przedstawiło jedenaście nowych programów badawczych w zakresie możliwości i problemów wynikających z rozwoju motoryzacji. Projekty te, realizowane wspólnie z ośmioma wiodącymi ośrodkami badawczymi z Ameryki Północnej, otwierają pięcioletni program CSRC Next ukierunkowany na dalsze zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.

Projekty te skupiać się będą na wpływie zaawansowanych technologii na szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz interakcjach między ludźmi i maszynami. Chodzi tu m.in. o zaawansowane systemy optycznego rozpoznawania obiektów w otoczeniu pojazdu, monitorowanie stanu kierowcy pod kątem jego zmęczenia lub choroby, analizę przejmowania kontroli nad pojazdem przez kierowcę od systemów automatycznego prowadzenia, nowe rozwiązania ostrzegające kierowcę o potencjalnych zagrożeniach, a także wykorzystanie metod Big Data w rozwoju inteligentnych pojazdów.

Od początku swej działalności CSRC przeprowadziło wspólnie z 23 placówkami naukowymi 44 projekty badawcze, których efektem było ponad 200 publikacji. Uruchomiony w styczniu tego roku program CSRC Next, wspierający przedsięwzięcia badawcze Toyota Research Institute (TRI) i Toyota Connected (TC), dysponuje budżetem 35 milionów USD.

Toyota od dekad opracowuje i wprowadza zaawansowane systemy bezpieczeństwa w motoryzacji, czego najlepszym przykładem są powszechnie stosowany w samochodach koncernu systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense i Lexus Safety System. Jako pierwszy producent w świecie, niemal dwa lata temu Toyota wprowadziła w Japonii rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego ITS Connect. Dzięki komunikacji między samochodami oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową umożliwia on przekazywanie do pojazdom informacji o sytuacji drogowej, wydatnie przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa.