Wyobraź sobie, że jako właściciel mieszkania czy domu jesteś aktywnym graczem na giełdzie energii elektrycznej. Sztuczna inteligencja oraz technologia blockchain pracują dla ciebie, nie tylko aby obniżyć twoje rachunki za prąd, ale żeby przynosić ci zyski. Pomagają im w tym panele fotowoltaiczne na dachu, powerwall, czyli inteligentny akumulator na ścianie przedpokoju, a także ładowany z gniazdka samochód hybrydowy lub elektryczny w garażu. Toyota właśnie testuje taki system w Japonii.

 

Giełda energii dla każdego
Toyota we współpracy z Uniwersytetem Tokijskim i firmą TRENDE rozpoczynają testy systemu handlu energią elektryczną między indywidualnymi odbiorcami oraz prosumentami. Do systemu włączone są panele fotowoltaiczne na dachach prywatnych domów czy biurowców, systemy magazynowania energii, a także zelektryfikowane samochody i ładowarki w biurowcach dla pracowników. Transakcje zawierane będą bezpośrednio na zasadzie Peer to Peer w oparciu o technologię blockchain.

Test zostanie przeprowadzony w ośrodku badawczym Toyoty Higashi-Fuji Technical Center oraz w okolicach. Jest to pierwszy na świecie test systemu handlu elektrycznością między indywidualnymi użytkownikami, który wykorzystuje hybrydy plug-in jako magazyn i źródło prądu, a także prywatne panele fotowoltaiczne i akumulatorowe magazyny energii. Test będzie trwał od czerwca 2019 do maja 2020.

Czy to się opłaca
Celem programu jest sprawdzenie korzyści ekonomicznych z włączenia do systemu obrotu energią prosumentów, produkujących prąd i handlujących nim bezpośrednio z odbiorcami za pośrednictwem giełdy energii, po cenach odpowiadających bieżącej podaży i popytowi. Pilotaż pozwoli ocenić wykonalność dwukierunkowego, autonomicznego systemu dostarczania energii bezpośrednio między indywidualnymi użytkownikami, a nie tylko między prosumentem a zakładem energetycznym.

Czy to może działać
Kolejne kroki programu testowego Toyoty to stworzenie i wypróbowanie technicznych możliwości przesyłania prądu między prosumentami, takimi jak gospodarstwa domowe i prywatne firmy. Zostanie w nich zainstalowany oparty na sztucznej inteligencji system zarządzania przepływem i handlem energią, czyli tzw. wirtualny agent. Urządzenie to będzie automatycznie składało zamówienia sprzedaży lub zakupu na giełdzie energii, w oparciu o zużycie prądu oraz przewidywaną produkcję energii przez włączone do systemu panele fotowoltaiczne. Transakcje między indywidualnymi użytkownikami będą przeprowadzane na podstawie algorytmu, który dopasuje oferty kupna i sprzedaży złożone przez wirtualnych agentów każdego domu lub firmy. Ceny prądu w obrocie będą się wahać w zależności od aktualnego poziomu podaży i popytu.

Japonia stawia na prosumentów energii
Wraz z popularyzacją w Japonii takich rozwiązań jak panele fotowoltaiczne, akumulatorowe magazyny energii czy zelektryfikowane samochody, system energetyczny tego kraju przechodzi radykalną transformację, przestawiając się stopniowo z tradycyjnych, wielkoskalowych zakładów produkujących prąd na system prosumencki, w którym firmy i prywatni użytkownicy posiadają własne źródła energii. Nowy system Toyoty ma za zadanie zoptymalizowanie wydajności systemu energetycznego tego kraju.