Toyota Research Institute przeznaczy 35 mln dolarów na projekty badawcze, w których zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja i systemy uczenia się maszyn do tworzenia nowych materiałów. W wyniku współpracy z ośrodkami naukowymi oraz innymi firmami powstaną m.in. wydajniejsze akumulatory i katalizatory do ogniw paliwowych nowej generacji.

Toyota Research Institute (TRI) zainwestuje w ciągu nadchodzących czterech lat 35 mln USD w programy badawcze w dziedzinie nowych materiałów, które będą prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższymi i innymi firmami. Celem programów będzie rozwój systemów sztucznej inteligencji do wspomagania badań naukowych, a następnie wykorzystanie ich do projektowania i poszukiwania zaawansowanych materiałów, pozwalających tworzyć wydajniejsze akumulatory i katalizatory do ogniw paliwowych montowanych w pojazdach bezemisyjnych.

„Toyota uważa sztuczną inteligencję za narzędzie o kluczowym znaczeniu dla wielu różnych dziedzin i jesteśmy dumni, że wykorzystamy je w rozwoju technologii materiałowej” – powiedział dyrektor naukowy TRI, Eric Krotkov. – „Przyspieszenie tempa tworzenia nowych materiałów pomoże budować podwaliny przyszłości opartej na czystej energii i zbliży nas do realizowanego przez Toyotę celu, jakim jest zmniejszenie globalnej średniej emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów o 90 procent do 2050 roku”.

Pierwsze projekty badawcze prowadzone będą wspólnie z Uniwersytetem Stanforda, Massachusetts Institute of Technology, uniwersytetami Michigan, Buffalo i Connecticut, a także brytyjską firmą Ilika, specjalizującą się w technologii materiałowej. TRI prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami.

„Inicjatywa Toyota Research Institute tworzy znakomite warunki, by radykalnie rozszerzyć wykorzystanie baz danych i systemów uczących się w poszukiwaniu nowych materiałów” – ocenił Jens Norskov, profesor Uniwersytetu Stanforda i dyrektor centrum SUNCAT. – „Będziemy wspólnie prowadzić badania teoretyczne, obliczenia i doświadczenia na bezprecedensowym poziomie skoordynowania prac. Szczególnie fascynuje nas perspektywa awangardowego podejścia do tworzenia nowych katalizatorów dla ogniw paliwowych”.

W badaniach będą wykorzystywane nowe źródła danych doświadczalnych, zaawansowane modelowanie matematyczne materiałów, systemy uczące się i sztuczna inteligencja, które radykalnie przyspieszą tworzenie nowych materiałów – dawniej takie projekty zajmowały całe dekady. W ramach programów badawczych będą równolegle prowadzone prace nad nowymi materiałami dla systemów energetycznych przyszłości oraz narzędziami i procesami, mogącymi przyspieszyć tworzenie nowych materiałów również do innych zastosowań.

Projekty realizowane przez TRI we współpracy z partnerami będą się koncentrować na następujących obszarach:
- tworzenie nowych konstrukcji i materiałów dla akumulatorów i ogniw paliwowych,
- poszukiwanie nowych zastosowań systemów uczących się, sztucznej inteligencji i materiałów, zastosowanie narzędzi informatycznych w tworzeniu nowych materiałów,
- zautomatyzowane systemy poszukiwania nowych materiałów z użyciem symulacji, systemów uczących się, sztucznej inteligencji i robotyki.

Przyspieszenie tworzenia nowych materiałów jest jednym z czterech najważniejszych obszarów badań Toyota Research Institute, który rozpoczął działanie w roku 2015. TRI ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa motoryzacji za pomocą zautomatyzowanych rozwiązań, poprawę dostępu do motoryzacji osób, które obecnie nie mogą prowadzić pojazdów, i przeniesienie technologii motoryzacyjnych do robotów zapewniających mobilność w mieszkaniach osobom z ograniczeniami ruchowymi.